С. Рибарица – крепост в м. “Попови гробове”


Описание и история

Антична крепост има на билото на Стара планина, в местността „Попови гробове“ (Антонски превал), на 9.86 km югозападно по права линия от центъра на село Рибарица. Крепостта е имала трапецовидна форма с размери западна стена- 40 m, северна- 90 m, източна- около 80 m, южна- 90 m. Ситуирана е на билото, източно от пътя. Останките и спрямо терена са на кота 0, но от въздуха си личат линиите на заграждението. По подобие на местността „Табите“ (Косишки превал) тази седловина е удобно място за пресичане на сравнително високата Златишко- Тетевенска планина- на север към село Рибарица, на юг към село Антон. Името и е свързано с легендата за българска чета, предвождана от свещеник, намерил смъртта си по тези места през османското иго. На билото има запазена част от римски път. На слизане от връх „Булуваня“, преди „Антонски превал“, има малко връхче. Римският път е от северната му страна. Запазената част от пътя е около 200 m. След „Антонския превал“ туристическата пътека върви по трасето на римски път. В началото не си личи, че е римски, защото е много изровен от снеговете. Пътеката достига до тясно и скалисто място където скалите са изсечени. Тука вече си личи, че пътя е римски. След скалите се излиза в голата местност „Заногата“, където пътя е вкопан в хълма- класически римски. 

Местоположение

Надморска височина: 1841 m GPS координати: 42°46’02” С.Ш. и 24°18’14” И.Д.

Comments are disabled.