С. Реселец – крепост в м. Щърка


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост има в местността „Щърка“, на 2.81 km югозападно по права линия от центъра на село Реселец. Изградена е на скалист нос с отвесни и на места много стъмни склонове. Носът е платовиден и е разположен по дължина в посока изток- запад. Издига се на височина около 90 m над нивото на реката. От юг и изток е ограничен от река Ръчена, а от север- от суходолие. Най- достъпен е от запад, където през тракийския период е преграден с две крепостни стени, изградени от ломени камъни без спойка. Първата се е намирала на 320 m от източния край на платото. Тя е дъгообразна и е дълга около 125 m. Прегражда платото от ръб до ръб. В момента стената е почти напълно заличена, като камъните ѝ са разпръснати наоколо 10 m широчина. Втората, вътрешна, крепостна стена се намира на 161 m от източния край на платото. Издигната е върху изкуствен вал от камъни и пръст. Тя също е дъгообразна и е дълга около 103 m. В източния край на крепостта има тесен, достъпен участък, който също е преграден с крепостна стена, изградена от ломени камъни без спойка. Тя се намира на около 2 m под нивото на платото. През по- късен период, вероятно средновековния, твърдината отново е влязла в употреба. Укреплението е възстановено, като от запад е използвана само вътрешната крепостна стена. В крайната ѝ южна точка е направен ъгъл, от който на север тръгва южна крепостна стена, която е дълга около 56 m. Пространството което е оставено между нея и ръба на платото е широко между 15 и 1 m, като то се стеснява от запад на изток. На южната крепостна стена, на около 25 m от югозападния ъгъл, се намира главния вход на обекта, който е бил широк около 1.5-2 m. В югозападния ъгъл вероятно е била оформена кула. Крепостните стени отново са били изградени от ломени камъни без спойка.

Местоположение

Надморска височина: 260 m GPS координати: 43°14’12” С.Ш. и 24°00’13” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.