С. Ръженово – крепост Малкото кале


64 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Малкото кале се намира на 0.8 km южно по права линия от центъра на село Ръженово. Разположена е изцяло на източния, по- полегат склон на куполообразно възвишение.

Твърдина Малкото кале е имала приблизително овална форма. Крепостната стена от запад върви паралелно на билото на възвишението. Северната и южната стени се спускат по източния склон. Стената от изток, успоредна на западната, е почти в подножието на възвишението. Ъгълът между западната и северната стени е отнесен при някакви изкопни работи на склона преди време. Стената е била градена с необработени камъни без спойка или със спойка от кал. В по- голямата си част сега представлява вал от камъни, но на места има запазени участъци от зида на около 0.5-0.8 m над повърхността. Стената изглежда значително по- дебела от изток, отколкото от запад, но това може да се дължи на факта, че западния склон е по- стръмен и голяма част от стената от тази страна се е свлякла по него.

Не може да се определи от къде е бил входа на Малкото кале. Максималните размери на обекта са 90х65 m. Вътрешното пространство не носи следи от застрояване или ако е имало такова, то е било унищожено при залесяването на възвишението. На повърхността не се срещат керамични фрагменти вероятно поради дебелия слой нападали борови иглички. Пред източната стена, на около 1.5 m, паралелно на нея е вървяла втора стена. Понастоящем представлява вал от камъни, който може да се проследи от юг, на около 10 m пред крепостта до на север, където подминавайки твърдината, завива на изток и се губи след десетина метра.

На около 180 m североизточно от Малкото кале e разположено тракийско скално светилище. То се намира върху скална група издигаща се на около 3 m над повърхността на земята. Под нея, от изток слонът е бил терасиран, като на места са били изградени подпорни стени. Личат руини на жилищни постройки, обитавани до не толкова отдавна. Южно от скалата също се виждат следи от човешка дейност. Цялото пространство около светилището изобилства от фрагментирана груба и фина битова керамика. Мястото е било претърсвано с металодетектор.

Местоположение

Надморска височина: 632 m GPS координати: 41°28’43” С.Ш. и 25°28’43” И.Д.

Литература

Автори: д-р. Д. Димов, М. Гърдев и К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/lmEvt4DG4b9s0p9A3

План

Автор: К. Василев

Видео

Comments are disabled.