С. Равна – крепост Равненско градище


Описание и история

Тракийска, антична и късноантична крепост Равненско градище се намира на 1.18 km южно по права линия от центъра на село Равна. Крепостта е изградена на билото на възвишение, доминиращо над околността. От нея има отлична видимост във всички посоки, както и визуална връзка с околните твърдини. От юг и изток билото е с отвесни скали, високи 8-10 m. Крепостна стена е изградена само от север, където склона е полегат и достъпен. Дебелината на стената варира от 1.8 до 3.1 m и е градена в стил „опус имплектум“, със лица от добре обработени камъни, достигащи големина до 2 m и пълнеж от дребен, ломен камък. От запад, стената постепенно се стеснява и завършва с кула до отвесния скат. Там укреплението е най- достъпно. Кулата е с диаметър 20 m. Крепостта е дълга 179 m и широка между 12 и 30 m. Входа ѝ е точно срещу единственото достъпно място на ската, водещ към върха и представлява отвор в стената, широк 3 m. Двата края на стената тук взаимно се застъпват, което пречи той да бъде атакуван фронтално. Височината на крепостните стени е била 3.5-4 m, като в днешно време има участъци запазени до 2.5 m. По терена се наблюдават фрагменти от тракийска, сива, битова керамика. Обекта е служил за поддържане на връзка между двете долини- Чипровската и Лопушанската. Според историческите данни, най- вече според Тукидит, тези места са обитавани от тракийското племе Трибали. Предполага се, че крепостта е възникнала в началото на V в.пр.н.е, като е просъществувала до 28 или 27 г.пр.н.е, когато след дълга и изтощителна война римляните успяват да победят Трибалите и да присъединят тези територии към Римската империя. След тези събития Равненско градище е изоставено за около 3 столетия. В последствие е използвано отново, без поправки в периода III-VI в. за отразяване на варварските нашествия. По времето на Юстиниан I за първи и последен път са предприети ремонтни дейности, но само бъдещи археологически изследвания ще установят размера им. Като цяло крепостта остава непроменена, като е изоставена след някое от опустошителните варварски нашествия в VI в. и повече няма следи от обитаване. В последствие крепостните стени са разрушени от земетресение.

Местоположение

Надморска височина: 746 m GPS координати: 43°22’35” С.Ш. и 22°57’31” И.Д.

Снимки

https://picasaweb.google.com/114456699989570929566/6279816979463769985

Източници

Александров, Г. Антични крепости в района на Монтана, Сборник Чипровци. 1989

 

Comments are disabled.