С. Расово и с. Пишурка – Ломски вал


Описание и история

Старобългарския средновековен вал (Ломски) минава през землището на селата Расово и Пишурка. Пресича пътя за Лом на 4.48 km северно от центъра на село Расово. Валът започва от брега на Дунава, на 2.5 km източно от устието на р. Лом, върви по Ломското бърдо, пресича хълма “Маймун баир”, минава северно и източно от село Расово, прекосява долината на р. Душилица и достига левия бряг на р. Цибрица източно от с. Дългоделци. Дължината му е 25 km. Земленият насип е широк 10- 15 m и висок до 2 m. Ровът е от западната страна, с широчина 10 m и дълбочина 3- 3.5 m. Дъното му е широко 2 m.

Местоположение

Надморска височина: 161 m GPS координати: 43°44’15” С.Ш. и 23°15’19” И.Д.

Comments are disabled.