С. Ракево – укрепено селище в м. “Чульова дръмка”


Описание и история

Върху естествено защитената тераса “Чульова дръмка” са останките от укрепено селище, обитавано в края на медно- каменната епоха. Откъм изток, където е достъпната част на терасата, личат отбранителен окоп и вал. Земята от окопа е изхвърляна към селището и вероятно е имало и дървена палисада.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Източници

Николов, Б., Археология, 1972, кн. 3

Comments are disabled.