С. Радовци – крепост


Описание и история

Крепост има на 1.25 km югозападно по права линия от центъра на село Радовци. Крепостта е издигната в югозападния ъгъл на плосковърхото възвишение „Могилата“, което е с много високи и стръмни склонове- около 190 m над реката, която върви под възвишението. Най- достъпна е от изток, откъм връх „Могилата“. Приблизителните и размери са 170х70 m. Има неправилна форма, копираща конфигурацията на терена.

Местоположение

Надморска височина: 598 m GPS координати: 42°54’36” С.Ш. и 25°29’46” И.Д.
 

Comments are disabled.