С. Поток – крепост на вр. “Пладнището”


Описание и история

Крепост има на връх „Пладнището“, на 0.8 km североизточно по права линия от село Поток. Крепостта е изградена по средата на дълъг рид, започващ от билото на Стара планина и завършващ на север при кв. Етър. Ридът е дълъг и удобен за прекосяване на планината. Крепостта е изградена на връх, от който се открива отлична видимост във всички посоки. От запад склонът на върха е скалист и отвесен. От север и юг склоновете са стръмни. Най- достъпна е от изток. Крепостта има неправилна правоъгълна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Приблизителните и размери са 180 m в посока север- юг и 60 m в посока изток- запад.

Местоположение

Надморска височина: 989 m GPS координати: 42°46’35” С.Ш. и 25°22’25” И.Д.

Comments are disabled.