С. Попари – крепост


Описание и история

Крепост има на 0.53 km югозападно по права линия от центъра на село Попари. Крепостта е изградена на хълм, намиращ се на десния бряг на река Янтра, в началото на дефилето и при гр. Габрово. Възвишението е с отвесни склонове на юг и запад, стръмни на изток, и по- полегати на север. Поради залесяването на терена не могат да се установи точната и форма. 

Местоположение

Надморска височина: 567 m GPS координати: 42°55’00” С.Ш. и 25°20’14” И.Д.

Comments are disabled.