С. Поибрене – крепост Шишманово кале


Описание и история

Средновековна крепост Шишманово кале се намира на 3.12 km северно по права линия от центъра на село Поибрене. Крепостта се издига на висок, конусовиден хълм със заравнено било намиращ се на рид, който се спуска от върха „Фаноска могила“. От изток е разположена долината на река Тополница, а на запад и север стръмните склонове на дерето Ралев дол. Крепостта има неправилна, многоъгълна форма следваща конфигурацията на терена. Максималната дължина в посока изток- запад е 84 m, а максималната ширина в посока север- юг е 65 m. В източната част се забелязват останки от стара църква, обградена с ограда- вероятно манастир. Из целия терен на крепостта се наблюдават останки от градежи.

Местоположение

Надморска височина: 564 m GPS координати: 42°31’47” С.Ш. и 23°59’38” И.Д. 

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2015/11/blog-post_77.html

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.