С. Петров дол – крепост Голямото кале

img 6117 scaled e1605874730449

8 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Голямото кале се намира на 1.7 km южно по права линия от центъра на село Петров дол, в местността „Градището”. Разположена е върху скална тераса с неправилна форма, най- достъпна от североизток. Тя се издига на височина около 230 m над околната равнина. Склоновете на терасата от всички страни с изключение на североизток са или отвесни, или много стръмни. От североизток достъпът е затруднен от около 200 m дълга, преградна, крепостна стена иззидана от ломени камъни и бял хоросан, защитаваща площ около 30 дка. По повърхността има строителна и битова керамика датирана V-VI и ХIII-ХIV век.

Местоположение

Надморска височина: 271 m GPS координати: 43°13’00” С.Ш. и 27°27’24” И.Д.

Източници

Община Провадия, отдел “КВТ и МД”, Валентина Кирова
М. Гърдев

Обекти в БългарияОбласт ВарнаОбщ. ПровадияСевероизточна Б-я

Comments are disabled.