С. Пашкул – крепост


Описание и история

Крепост има на 1.09 km североизточно по права линия от центъра на село Пашкул. Изградена е в югоизточния край на рид с високи и стръмни склонове от всички страни, с изключение на северозапад, където чрез тясна седловина възвишението се свързва с останалата част от масива. Твърдината е с елипсовидна форма с максимални размери 130 m в посока северозапад- югоизток и 55 m в посока югозапад- североизток. По всяка вероятност е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 589 m GPS координати: 41°31’46” С.Ш. и 25°53’50” И.Д.

Източници

М. Гърдев

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.