С. Паралия Орфинио – укрепен град Хрисополис/Йон


Описание и история

Средновековен укрепен град Хрисополис/Йон се намира на 2.1 km северозападно по права линия от центъра на село Паралия Орфинио. Изграден е на ниско плато на левият бряг на старото корито на река Струма, на 0.5 km от устието ѝ. Почти от всички страни града е лесно достъпен освен от север, където реката е правила широк завой и се е образувала лагуна със заблатени брегове. През средновековието река Струма е била плавателна и лагуната е играло роля на естествено пристанище, което е защитавало корабите от бурното море. Крепостните съоръжения са с неправилна форма, като се различават три основни отбранителни линии и няколко допълнителни. Основната част на града има неправилна четириъгълна форма с площ от 26.7 дка и максимални размери 269х135 m. Ориентирана е в посока северозапад- югоизток. Обградена е с мощна крепостна стена от северозапад, югозапад и изток, дебела 2.5 m. Тя е градена с местен, речен камък споен с бял хоросан, като фугите са запълвани от малки тухли поставяни така че да изравнят лицето на стената. На няколко места се различава и градеж тип „опус микстум“ с разполагането на пояси от 5 реда тухли между камъните. Но тъй като такъв градеж се среща рядко на останките, а и той много често е върху споменатия по- горе плътен строеж, може да се изключи вероятността тези стени да са от късната античност. В днешно време крепостната стена е силно обезличена и в повечето места се проследява под насип. На нея е имало множество кули, почти всички правоъгълни, но днес със сигурност се различават само няколко от тях. Три са разположени на източната стена, като най- южната, ъглова кула е с по- големи размери. Непосредствено южно до нея на южната стена е разположена още една кула, източно от която е оформена южната порта. Тази порта освен от двете кули се защитава и от удължение на източната крепостна стена, която излиза на около 8-9 m пред южната стена. В близост до средната кула на източната стена е била източната порта на тази част на крепостта. Други четири кули се различават на северозападната стена, като една от тях, разположена в средата на стената е била кула порта. Входа в кулата е запазен и до днес. Той е с ширина 2 m и запазена височина от 3 m. Източно от кулата порта само на няколко метра е разположено голямо струпване с останки от градеж излизащ от основната стена. Вероятно това са останките от полукръгла кула построена в последствие за да подпомага защитата на входа. На 11 m пред тази стена се различават малки останки от протейхизма, която е била разположена пред цялото протежение на северозападната стена. Днес тази стена е почти напълно унищожена от фермерите, които гледат маслини в близост до останките. Най- дългата и уязвима стена е била югозападната, но в днешно време, без разкопки на нея се различават само четири кули, включително и кулата при южната порта. Съдейки по терена където е разположена тази стена, със сигурност кулите са били много повече. Пред нея се забелязват и останки от ров, който е почти напълно обезличен. Северната стена е била най- тънка и се проследява под насип. На нея е имало един бастион за защита на портата към пристанището. За своята защита тя е разчитала на дълбоките и бурни води на река Струма. На 27 m западно от източната стена се проследяват останките на още една стена. Тя е изтеглена в посока север- юг и започва от бастиона в северната стена. В югозападната част на укреплението е била разположена цитаделата на града с площ от 11.8 дка и приблизителни размери 196х84 m. Тя е била оформена чрез преграждане, посредством крепостна стена, дебела 1.2 m която се явява вътрешна за града и е с дължина около 200 m. С изключение на няколко участъка, стената се проследява под насип. Тя е била подсилена с няколко на брой бастиона, с фронт на север и североизток. Разположението на града, на устието на река Струма е позволило той да контролира целият търговски обмен между морето и реката, което го направило богат и проспериращ. Хрисополис бързо се разраснал, като се разпрострял и на изток извън крепостните стени. За защита на населението останало извън пределите на стената била изградена нова крепостна стена на изток от старата, като така се появил нов укрепен участък от града. Този участък имал ветрилообразна форма с площ от 60.7 дка и размери 340х317 m. Защитен е от мощни крепостни стени с дебелина над 3 m и поне 14 кули с правоъгълен профил. В днешно време на терена се различават едва 8 от тези кули, всичките на североизточната, дъговидна стена и една на южната. В по голямата си част стените се проследяват под насип, но има два малки участъка с дължина около 45 m, където градежа е запазен над земята на височина от 1 до 3 m. Тази част от града е имала две главни порти, югоизточна и североизточна, защитавани от големи правоъгълни кули с размери 7х6.3 m. Югоизточната порта е разположена в най- южната част на укрепленията, в непосредствена близост до южната стена. Североизточната порта се намира на 145 m реката и пристанището и пътя от нея продължава на североизток към град Кавала. От северозапад, на този участък от града следи от крепостни стени не се намират. Вероятно блатистите брегове на реката и пристанището са били достатъчна защита. Общата площ на града заедно с укрепеното предградие е 87.5 дка. В общият план на укрепленията, прави впечатление, че по издаващите се ъгли не са издигнати кули. Защита там се е осигурявала от излизащи извън обекта продължения на основните зидове. Вътрешността на града е била гъсто застроена. Срещат се големи количества от строителна и битова керамика. Пристанището се намира северно от него в голяма, вероятно изкуствено създадена лагуна с диаметър 800-900 m, която допълнително е защитавала укрепленията. До него се е достигало, като корабите са навлизали срещу течението на река. Лагуната се е захранвала с вода от водите на река Струма. В днешно време коритото на реката е изместено на 1.8 km на запад и лагуната се е превърнала в голямо, соленоводно езеро. Хрисополис или Йон както е известен от част от историческите източници, възниква някъде между VIII и X в. Възникването му е пряко следствие от упадъка и изоставянето на „Амфиополис“ в края на VII в. Града бързо се превръща във важен търговски център поемайки контролните функции на търговията по река Струма на мястото на „Амфиополис“. Той със сигурност попада най- малко два пъти в български ръце. По времето на Симеон I Велики и по времето на Йоан Асен II. Има основание да се предполага, че е превземан от българите и по времето на Калоян, като част от подготовката му за превземане на „Тесалоники“ и по времето на Кан Пресиан при наказателните му акции срещу Византия. През XIV в. Хрисополис играе важна роля в гражданската война във Византия през 1321-1328 г. По това време император Андроник III Палеолог го укрепява допълнително и го използва като база във войната. Малко по- късно града попада в съществувалата за кратко сръбска империя на Стефан Душан. През 1357 г. Йон минава отново във византийски ръце до 1380 г. когато е превзет от османските нашественици. Дори и след това градът остава важен търговски и комуникационен център между „Кавала“ и „Тесалоники“. През XVI век според запазените османски документи Хрисополис запада, но пристанището продължава да се използва чак до XVIII-XIX в. По това време в документи е засвидетелствано наличието на малък порт на има „Цай“, въпреки че коритото на реката вече се е било изместило. На обекта и в пристанището археологически разкопки не са правени и той е силно обрасъл и труден за разглеждане. Един факт в състоянието му го различава от хилядите крепости в България, които са в същото състояние като него и това е липсата на каквито и да било иманярски набези, въпреки лесната му достъпност.

Местоположение

Надморска височина: 3 m GPS координати 40°46’47” С.Ш. и 23°52’44” И.Д.

Източници

К. Василев
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=5926

Снимки

https://goo.gl/photos/Kgy6dvC5FE4of3hX9

Планове


s paraliya orfinio ukrepen grad hrisopolis jon 5f452abd94772


Български
Категория обекти извън БГ: 

Comments are disabled.