С. Пайдушко – крепост Хисарлъка

img 1486 scaled e1606018166771

60 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Хисарлъка се намира на едноименния връх, на 2.48 km източно по права линия от центъра на село Пайдушко. Построена е на връх с високи и стръмни склонове от всички страни с изключение на север, където чрез седловина възвишението се свързва с останалата част от масива. От изток е ограничен от река Врана, а от запад и юг- от ляв неин приток. Върхът доминира над околността.

В момента цялата територия на Хисарлъка е залесена. Под насип се очертава трасето на крепостния зид. На места са запазени части от него, изградени от ломени камъни и хоросан. В момента той се проследява под насип. Във вътрешността на твърдината има кладенец с диаметър над 2 m. По терена се срещат оскъдни късове от керамика, срещана в периода V-VI век и XII-XIV век.

Входът на укреплението вероятно е бил на север, защото от другите страни склоновете са стръмни, а дори и там личат останките от широк ров, може би изкуствено издълбан. От обекта има визуална връзка с град „Мисионис“, който се намира от източната страна на река Врана и с крепостта на връх „Градище“ при село Пролаз.

Трите укрепления са служили за охрана и отбрана на „Дервишкия проход“, през който минават два антични пътя- в посока север- юг пътят от „Абритус“ към „Котленския проход“ и в посока изток- запад пътят „Одесос“- „Монтанезиум“, останките на който са изсечени на южния склон на твърдината. Отсечката започва от река Врана от изток, в непосредствена близост до рибарника. На места е изсечен в скалите. Добре се очертават вдълбаните коловози. Северно от Хисарлъка има селище аналогично на посочените периоди.

Местоположение

Надморска височина: 542 m GPS координати: 43°11’26” С.Ш. и 26°29’19” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Конаклиев, А. Божурка, община Търговище, Русенска област. – В: Плиска- Преслав, 7. Шумен, 1995.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.