С. Оряховица – крепост


Описание и история

Крепост има на 6.45 km северозападно по права линия от центъра на село Оряховица. Крепостта е изградена на южния склон на централния масив на Средна гора, като рида на който е издигната, от запад, изток и юг е ограничен от река Стрежога и един неин приток. Възвишението е със стръмни склонове на всички страни, с изключение на север. Укреплението е с неправилна форма с приблизителни размери 140х150 m.

Местоположение

Надморска височина: 655 m GPS координати: 42°32’05” С.Ш. и 25°46’05” И.Д.
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.