С. Ореховица – крепост Калето

С. Ореховица - Калето

Снимка на терена на крепост Калето.


63 / 100

Описание и история

Антична крепост Калето се е намирала на 2.03 km северозападно по права линия от центъра на село Ореховица. Била е изградена на равен терен на десният по римско време бряг на река Искър. Заедно с укрепление „Калето“ при с. Брегаре, са фланкирали от двата бряга, мост над реката по който е минавал античен път. Реката е заграждала твърдината по онова време от югозапад, северозапад и североизток.

Според Б. Дякович, който е посетил Калето през 1904 г., твърдината е имала квадратен план със страни 60х60 m и защитена площ от 3.6 дка. Имала е по една четириъгълна кула във всеки ъгъл. Укреплението е било добре запазено, когато Дякович го е посетил.

В днешно време теренът на съоръжението се обработва със селскостопанска цел, като за неговото присъствие свидетелства само петно на сателитна снимка и множество плитки иманярски изкопи в нивата.

Местоположение

Надморска височина: 33 m GPS координати: 43°36’05” С.Ш. и 24°22’03” И.Д.

Литература

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979.
Автор: М. Гърдев

План

С. Ореховица - Калето
Предполагаем план на Калето.

Comments are disabled.