С. Одринци – крепост


Описание и история

Крепост вероятно има на 0.46 km североизточно по права линия от църквата на село Одринци. Изградена е на езикообразно възвишение със стръмни склонове, най- достъпно от север. Обекта е с триъгълна форма с връх насочен на югозапад. Максималните размери са 110 m в посока североизток- югозапад и 70 m в посока изток- запад.

Местоположение

Надморска височина: 175 m GPS координати: 41°26’19” С.Ш. и 26°08’37” И.Д.
 

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.