С. Обичник – Голямата крепост


10 / 100

Описание и история

Тракийскo, укрепено селище Голямата крепост се намира на 0.87 km югозападно по права линия от центъра на село Обичник. Изградено е на куполообразно възвишение доминиращо над околността. От запад и северозапад склоновете му са стръмни, а от останалите страни са по- полегати и в по- голямата си част носят следи от човешка дейност: извършвано е терасиране и ограждане на площи чрез каменно- земни насипи. Има приблизително елипсовидна форма, като защитните стени следват конфигурацията на терена. Приблизителните размери на обекта са 360 m в посока югозапад- североизток и 306 m в посока северозапад- югоизток. Крепостните стени са изградени от малки и големи камъни без спойка. Те са с различна дебелина, като най- солидни са на върха при цитаделата, където има зидове, дебели по 1.5 m. Цитаделата има неправилна бъбрековидна форма с максимални размери 60х35 m и площ от 1.46 дка. На повърхността не се намират керамични фрагменти. Липсват иманярски изкопи. От мястото има прекрасен обзор във всички посоки. Множеството каменни валове и разсипи, тераси и зидове, обхващащи по- голямата част от площта на възвишението предполагат, че под цитаделата, по склоновете от изток и север е имало укрепени квартали. Има голяма вероятност останките на селището да са от предтракийския период. “Малката крепост” при село Обичник е аналогична на Голямата крепост по период на обитаване. Вероятно е била част от селището, като второто укрепление е подсилвало отбраната на основното селище, като при нападение е удряло неприятеля в гръб при най- достъпната, североизточна част. В района на село Обичник има открити и скални ниши.

Местоположение

Надморска височина: 693 m GPS координати: 41°29’25” С.Ш. и 25°28’22” И.Д.

Източници

Балкански, И. Опис на крепостите в Крумовградско. Известия на музеите в Южна България, том 1. 1975.
Д-р Д. Димов
М. Гърдев
К. Василев

Снимки

http://dimdimon.snimka.bg/travel/golyama-krepost-krayi-s-obichnik.798046
https://photos.app.goo.gl/SyzH8TYaJMUNozWp1

Планове

К. Василев

Comments are disabled.