С. Новосел – крепост на вр. Малтепе


4 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост има на възвишението “Малтепе”, на 1.57 km североизточно по права линия от центъра на село Новосел. Изградена е на възвишение със стръмни склонове от североизток, югозапад и югоизток. Най- достъпна е от североизток по билото на височината. По времето на К. Шкорпил обекта е толкова разрушен, че той не е посмял да направи чертеж и да определи неговата форма. Според него твърдината е с размери 60х30 крачки. В западния ъгъл е била съхранена част от стената, разкрита от иманяри. Там се забелязвали очертанията на кула. Лицевите камъни на стената били обработени и подредени по редове. Вътрешността била пълна с ломени камъни, залети с бялосин хоросан, в който е имало пясък и чакъл. По северозападния склон на възвишението се е виждал стар път, който е слизал към село Новосел, в което е имало останки на строеж с неизвестно предназначение. От укреплението има много изглед към долината на река Врана и околните възвишения, включително и Стара планина. Крепостта е съществувала в периода II-V век.

Местоположение

Надморска височина: 390 m GPS координати: 43°17’55” С.Ш. и 26°49’20” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, 10. София, 1905.
Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.