С. Нови хан – светилище и манастир Гарван камък / Св. Петка


7 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено светилище и средновековен, укрепен манастир или крепост Гарван камък/Св.Петка се намира в едноименната местност, на 2.83 km югозападно по права линия от центъра на село Нови хан. Крепостта е издигната на естествено укрепено възвишение, с отвесни склонове на юг и стръмни склонове от останалите страни, от където преминава дълбоко дере. Достъпът до укреплението е от северозапад през тясна седловина. Крепостта има неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните размери са 60х26 m. Крепостната стена има форма на дъга и защитава обекта от северозапад, север и североизток. От юг отвесните скали и високите скални групи са били напълно достатъчна защита. В северната част на обекта има запазени стени с височина до 1 m. Те са градени от местни, ломени камъни, подредени по лице и споени с бял хоросан. Останалата част от стените се проследяват като разсипи. Площта на укреплението е около 1 дка. На северната стена се различават останките на една кула, която вероятно е охранявала входа на твърдината. Следи от други кули по протежението на куртината не се виждат. От северозапад пред крепостната стена е издълбан широк ров, със запазена дълбочина от 2-3 m. Този ров прегражда естествения достъп до укреплението и се явява продължение на естественото, дълбоко дере, което се простира пред северната и североизточната страна на крепостта. Вътрешността на обекта е гъсто застроена, като на всякъде се намират парчета от строителна и битова керамика. Северно от твърдината на отделна заравнена площадка, от другата страна на дерето има останки от голяма църква и други постройки. Точно тази църква вероятно е изградена на мястото на укрепеното светилище през средновековието. Манастира по всяка вероятност се е разраснал върху укреплението след разрушаването му, вероятно при османската експанзия. На терена на крепостта и на църквата, на няколко места има иманярски изкопи, които са на път да обезличат мястото. На обекта не са провеждани археологически проучвания и не е ясно кога е възникнало светилището и кога е престанало да съществува. Предполага се, че е основано  през IV-I в.пр.н.е. и е било посветено на върховното тракийско божество (слънчевия култ) и в последствие на богинята Хера. За това на кое божество е посветено е установено по намерен надпис в него. Надписа е от времето на Римската империя и това установява, че светилището със сигурност е съществувало и е било действащо и през първите векове на римското господство. Светилището от преди новата ера, се е разполагало върху голяма скална група намираща се на югозападната страна на укрепения обект. През римския период светилището е изместено пред укреплението, като там са оформени култови сгради градени с типичните за епохата римски тухли, които и до сега се намират на терена. В по- късни времена, вероятно през средновековието върху старото светилище е бил построен манастир “Св. Петка”, който също е бил укрепен.

Местоположение

На крепостта и светилището от пр.н.е.- Надморска височина: 850 m GPS координати: 42°35’09” С.Ш. и 23°34’33” И.Д.
На църквата и светилището след н.е.- Надморска височина: 840 m GPS координати: 42°35’11” С.Ш. и 23°34’33” И.Д.

Източници

https://www.vbox7.com/play:fd4d176cc8
М. Гърдев
Е. Минчев
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/07/blog-post_33.html
https://photos.app.goo.gl/740EtmH6QXGiVzCG2
Планове

К.Василев

Comments are disabled.