С. Нови хан – крепост Градище


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Градище се намира на едноименния връх, на 2.73 km южно по права линия от центъра на село Нови хан. Издигната е на високо, конусовидно възвишение с полегати склонове и много добра видимост към Софийското поле. Най- лесният достъп до него е от юг, през широка седловина, която го отделя от останалия масив. Западно и източно хълмът е защитен от дълбоките долове на два планински потока, които се вливат един в друг северно от него и допълнително затрудняват подхода към върха. Укреплението заема сравнително равното било на възвишението, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. То се състои от вътрешна и външна крепост. Външната крепост има неправилна форма с максимални размери 170х140 m и площ от 16.2 дка. Крепостните стени са силно обезличени и се проследяват във вид на валове от пръст и камък. При проучване може да се окаже, че стените са представлявали земнонасипни валове с облицовка от камък и с издигната дървена палисада върху тях. Входа на обекта е бил от юг срещу седловината. Вътрешната крепост е издигната на самия връх на възвишението, в средата на укреплението и има формата на кръг с диаметър 36 m и площ от 0.82 дка. Крепостната стена се проследява във вид на вал от камък и пръст, но са със значително по- големи размери. Това укрепление има една кула, чийто останки се различават от южната му страна. Тази кула е защитавала входа към цитаделата, който се намира непосредствено до нея. Вътрешността на цитаделата е гъсто застроена и е обект на постоянни иманярски набези. Там е изграден и заслон, който редовно се използва от ловните дружинки в региона. В средата на цитаделата се забелязват останките на стара църква, върху които днес е поставен малък параклис. Външното укрепление не носи следи от застрояване. Крепостта, според И. Велков и проф. Б. Геров е издигната по времето на траките в периода IV-I в.пр.н.е. и е престанала да съществува след римското нашествие по тези земи. През средновековието, вероятно старото укрепление отново е заселена, но само вътрешната крепост. При археологически проучвания може да се окаже, че старата цитадела е заселена от монаси и е превърната в малък укрепен манастир.

Местоположение

Надморска височина: 920 m GPS координати: 42°35’01” С.Ш. и 23°34’48” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/ClTAW50EqjmezGyI3

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.