С. Новград – селище Таш баир


62 / 100

Описание и история

Укрепено селище Таш баир/Каменен хълм/Каменен, стръмен път се намира на едноименния връх, на 3.37 km западно по права линия от центъра на село Новград. Самия връх е стратегически и се намира в североизточната, крайна част на масива „Тепе бунар“. Издига на около 96 m над околната равнина. От него има широк обзор на голямо разстояние. На най- високата му точка има изкуствена могила, висока около 2 m, на която е имало наблюдателна кула.

Склоновете в тая част на масива от северозапад, североизток и югоизток са високи и много стръмни. Върхът Таш баир от югоизток е ограничен от река Студена, която преди корекцията на руслото ѝ, е текла под склона на върха. От север и северозапад местността е била блатиста. От югозапад върхът се свързва с останалата част от масива чрез седловина, широка тогава около 20 m и дълга около 70 m.

От нея на югоизток тръгва широко суходолие, дълго около 632 и широко около 90 m, което се спуска чак до равнината като естествен ров, който природно защитава югоизточния склон на Таш баир от югозапад. На северозападния склон е издълбан ров, дълъг около 542 m, който също се е спускал долу до равнината. Самата седловина също е била изкуствено оформена да защитава пространството на североизток. Билото на върха е изкуствено заравнено.

Максималните размери на обект Таш баир са около 735 m в посока югозапад- североизток и около 193 m в най- широката част на билото. Североизточно от най- високата точка е имало заграждение с неправилна, четириъгълна форма, издължено в посока югозапад- североизток с максимални размери 175х283 m. Вероятно то е било защитено с вал и дървена палисада. В това заградено пространство са установени две малки вътрешни заграждения- едното до могилата от североизток на нея, а второто е долу горе в средата на укреплението. Първото вероятно е от римско време, като е служело за казарма на гарнизона обслужващ наблюдателно- съобщителната кула.

В най- североизточната част на селището Таш баир има още една укрепена част, отделена от останалото пространство с ров, вал и вероятно дървена палисада на него. Ровът е бил широк около 10 m, а валът- около 12-15 m. Формата на заграденото пространство е пентагонална, издължена в посока югозапад- североизток. Основата е от югозапад, а на североизток завършва с остър ъгъл в средата. Максималните размери са около 93х75 m. Това вероятно е цитаделата на обекта.

Размерите и начина на фортификация на съоръжението Таш баир, предполагат, че то е от тракийския период. В днешно време цялата територия на укреплението се обработва със селскостопанска цел. Югозападно и северозападно до укреплението, по билото и по склона на масива, минава „Крайдунавския, цивилен, римски път“, широк 5.3 m, който е калдъръмен.

Местоположение

Надморска височина: 114 m GPS координати: 43°36’37” С.Ш. и 25°32’39” И.Д.

Литература

Вагалински, Л., С. Конрад, Р. Краус и др. Теренни археологически проучвания в м. Таш баир, землище на с. Новград, община Ценово, област Русе. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019.
Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *