С. Нова Надежда – селище Дюскория

С. Нова Надежда - Дюскория

Разкопките на селище Дюскория.


62 / 100

Описание и история

Праисторическо, укрепено селище Дюскория се намира в едноименната местност, на 1.02 km източно по права линия от центъра на село Нова Надежда. Разположено е върху два хълма, които се намират на 350 m южно от южния, десен бряг на река Марица. Реката не покрива хълмовете при разлив. Двете възвишения са разделени от потока Дермен дере.

Селище Дюскория е с площ от около 50 дка. Тук са извършени редовни археологически разкопки. Установените слоеве са от ранния неолит (краят на VІI хил.пр.н.е.), късния халколит (края на V хил.пр.н.е.) и ранната желязна епоха (ІІ-І хил.пр.н.е.). Открити са отделни фрагменти от битова керамика от късния неолит, ранния халколит и късната желязна епоха.

Дюскория през различния си период на съществуване е било защитено от един или повече кръгови рова и поне една дървена палисада от вътрешната страна. Проучени са частично пет рова. Те са с V или U-образно напречно сечение, стръмни стени със „стъпала“ и равни дъна. Последният като съществуване и най- външен ров е широк около 3 m, дълбок около 1.5 m и е имал диаметър около 87 m.

Първоначалното раннонеолитно селище Дюскория е просъществувало около четири века и е било оградено с 5 последователно съществували кръгови ровове и поне една дървена палисада. През късния неолит и ранния халколит, съответно през втората половина на VІ и началото на V хил.пр.н.е., селището се премества на запад- югозапад върху по- висок терен, вероятно вследствие на заблатяване на по- ниските части.

През късния халколит (втората половина на V хил.пр.н.е.), хората отново издигат къщите си върху селищна могила Дюскория и ги ограждат с нов, по- голям ров. Може би във връзка с повишената влажност, през тази епоха се прилага нова строителна техника- ровът е облечен с каменни основи.

След дълго прекъсване, през I хил.пр.н.е., върху западните склонове на праисторическата селищна могила Дюскория възниква тракийско селище. По време на разкопките освен отбранителната система на селището са проучени част от жилищата и гробовете. Открити са много парчета керамика, битови и ловни инструменти, както и култови предмети.

Местоположение

Надморска височина: 90 m GPS координати: 42°00’46” С.Ш. и 25°44’10” И.Д.

Литература

Бъчваров, К., Н. Тодорова, В. Петрова и др. Археологически обект при с. Нова Надежда, общ. Хасково (от км 245+280
до км 245+420 по трасето на жп линия Пловдив-Свиленград). – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014.
Бъчваров, К., Н. Тодорова, В. Петрова и др. Спасително проучване на археологическия обект при с. Нова Надежда, община Хасково (по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград, км 245+280 – 245+420). – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София, 2015.
Бъчваров, К., Н. Тодорова, В. Петрова и др. Спасително проучване на археологическия обект при с. Нова Надежда, община Хасково (по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград, км 245+130 – 245+420). – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София, 2015.
Бъчваров, К., А. Цурев, Н. Тодорова и др. Праисторическо селище при Нова Надежда. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019.
Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *