С. Нова Бяла река – крепост в м. Асарлъка


4 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има в местността „Асарлъка”, на 4.02 km южно по права линия от центъра на село Нова Бяла река. Тя е изградена на скална тераса със стръмни склонове на запад, юг и изток. От север се свързва с останалата част от масива чрез седловина. От запад и изток терасата е ограничена от суходолия, които под рида на който се намира твърдината се сливат. Южно от обекта в суходолията извират извори и ги превръщат в потоци. Те са леви притоци на река Равна/Гяурдере. Укреплението е с елипсовидна форма, издължена в посока север- юг. Приблизителните размери му размери са 80х60 m. По ръба на височината под насип и храсти се очертава крепостния зид, граден от ломен камък, споен с хоросан и счукана тухла. На север личи кръгла кула с размер 10-12 m, а на юг може би квадратна. На източния склон личат останки от градеж, а в подножието в местността „Пладнище“ има църква с размер 20×10 m. Градежът ѝ е от ломен камък и кал. Северно от твърдината минава римския път през „Белореченския проход“.

Местоположение

Надморска височина: 542 m GPS координати: 42°57’51” С.Ш. и 26°43’15” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Шкорпил, К. Старобългарска съобщителна мрежа около Преславъ и крепостите по нея. София, 1929.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.