С. Микрево – крепост в м. “Градището”


Описание и история

Късноантична крепост в местността ”Градището” се намира на 2.6 km северозападно по права линия от центъра на село Микрево, вляво от пътя за село Каменица. Разположена е върху възвишение, високо около 100 m, оградено от стръмни дерета, с изключение на южната страна. По ръба минава крепостен зид изграден от ломени камъни, споени с хоросан. Той огражда площ с неправилна форма. На няколко места има натрупвания от камъни, вероятно останки от кули. По терена се намират оскъдни късове от късно римска керамика, предимно от долиуми и амфори. Сега цялата площ е залесена. Последните разкопки показват, че укрепеното селище е имало базиликален комплекс.

Местоположение

Надморска височина: 207 m GPS координати: 41°38’29” С.Ш. и 23°10’12” И.Д.

Източници

 http://www.strumyani.org/ посетена на 24.09.2011 г. в 12.02 часа 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.