С. Мийковци – крепост Чуката

С. Мийковци - Чуката

Останки от крепостната стена на Чуката.


66 / 100

Описание и история

Крепост Чуката се намира на едноименния, стратегически връх, на 6.55 km южно по права линия от центъра на село Мийковци. Второто име под което се среща върхът е „Харамията“. Той е част от централното било на Стара планина и е стратегически. От него има отлична видимост във всички посоки и на голямо разстояние. Склоновете на билото от север и юг са стръмни и високи. Върхът е естествено защитен от скален венец от всички страни.

Крепостните стени на укрепление Чуката са изградени от ломени камъни без спойка. По всяка вероятност са били двойни. Максималните размери на обекта са 123 m в посока изток- запад и 77 m в посока север- юг. Формата на твърдината е приблизително яйцевидна, като основата е насочена на запад, а върхът на изток. От източната страна на укреплението, билото на Стара планина е широко едва 3 m и лесно за отбрана при нападение.

Твърдина Чуката фланкира от изток преградно съоръжение “Преградата”, което се състои от преградна стена, дълга около 2.4 km завършваща от юг с малка крепост, а от север с кула. Северната част започва от централното било на Стара планина, а южната при връх “Кота 1880”. Преградната стена върви по дължина от източната страна на главния път през „Твърдишко- Еленския проход“ в южната му част от централното било на Стара планина. Тази стена е изградена от ломени камъни без спойка.

В местността „Нивките“ пътят от Твърдица се разклонява, като двете разклонения се сливат с пътя, който върви по билото на Стара планина. Западното разклонение след около 2.4 km се отбива на север от билото на Стара планина и продължава към “Зикидева”/”Търнов” и “Никополис ад Иструм”, а източното просто си остава слято с пътя, който се движи по билото на Стара планина и в тази част от планината свързва проходите „Вратник“ и „Твърдишки“. На много места по централното било дългата около 2.4 km крепостна стена е изцяло заличена, но и на много места все още е запазена и се вижда ясно от билния път.

По всяка вероятност обект Чуката е изпълнявал контролни и наблюдателно- сигнални функции. Крепостта е контролирала движението по пътя и е била във визуална връзка със съседните крепостни съоръжения- „Иванов гроб“ на запад и на връх „Чумерна“ на изток. Също така укрепление Чуката има визуална връзка с множество крепости и кули от северната и южната част на Балкана.

Местоположение

Надморска височина: 1369 m GPS координати: 42°47’19” С.Ш. и 25°56’53” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.