С. Мийковци – крепост на връх “Харамията”


Описание и история

Крепост има на връх „Чуката“/“Харамията“, на 6.55 km южно по права линия от центъра на село Мийковци. Изградена е на връх, естествено защитен от скален венец от всички страни. Крепостните стени са изградени от ломени камъни без спойка. По всяка вероятност са били двойни. Максималните размери на обекта са 82 m в посока изток- запад и 43 m в посока север- юг. Формата на твърдината е приблизително триъгълна, като основата на триъгълника е насочена на запад, а върхът на изток. От източната страна на укреплението билото е широко едва 3 m. При тази крепост завършва крепостната стена, която е дълга около 2.74 m и върви по дължина от източната страна на главния път през „Твърдишко- Еленския проход“. В местността „Нивките“ пътят се разклонява, като двете разклонения се сливат с пътя, който върви по билото на Стара планина. Западното разклонение след около 2.4 km се отбива на север от билото на Стара планина и продължава към “Търнов” и „Никополис ад Иструм“, а източното просто си остава слято с пътя, който се движи по билото на Стара планина и в тази част от планината свързва проходите „Вратник“ и „Твърдишко- Еленският проход“. На много места по централното било дългата около 2.74 km крепостна стена е изцяло заличена, но и на много места все още е запазена и се вижда ясно от пътя. По всяка вероятност крепостта на връх „Чуката“/“Харамията“ е изпълнявала контролни и наблюдателно- сигнални функции. Контролирала е движението по пътя и е била във визуална връзка със съседните крепостни съоръжения- в местността „Иванов гроб“ на запад и на връх „Чумерна“ на изток. Също така обекта има визуална връзка с множество крепости и кули от северната и южната част на Балкана.   

Местоположение

Надморска височина: 1369 m GPS координати: 42°47’19” С.Ш. и 25°56’53” И.Д.

Източници

М. Гърдев
 

Comments are disabled.