С. Михилци – крепост и пътна станция Виамата

img 7056 scaled e1606799459526

56 / 100

Описание и история

Тракийка и антична крепост, римска, пътна станция и селище Viamata/Виамата се намират на възвишението „Малки стеници“, както и южно под него, на 3.72 km северно по права линия от центъра на село Михилци. Твърдината е разположена на скалист, естествено укрепен връх над коритото на река Стряма, която го ограничава от север и изток. Възвишението е най- достъпно от югозапад, като всичките му страни са стръмни и трудно достъпни. Тракийското укрепление е било голямо и е заемало площта на цялото възвишение. Крепостните му стени умело са били вписани между скалните групи, които обикалят възвишението и върха му. Те са заграждали пространство с неправилна квадратна форма, с максимални размери 87х98 m и площ от 6.6 дка. Стените са градени от местен, ломен камък без следи от спойка и днес се наблюдават във вид на разсипи по склоновете. По всички скали се забелязват следи от изсичанията там, където са били поставени основите на крепостните стени. Единствено на източната стена се забелязва следа от крепостна кула, издигната върху висока скала. От двете страни на скалата се наблюдават изсичания, там където куртините на стените са се допирали до нея. Други кули по протежението на крепостните стени не се забелязват, но по всяка вероятност е имало още. От северната страна кули вероятно не са издигани, тъй като изключително стръмния склон от тази страна е бил достатъчна и надеждна допълнителна защита. От юг и запад не може да се предполага, тъй като крепостта в този участък е унищожена напълно от кариера за камък съществувала в средата на XX в. Тракийката крепост вероятно е просъществувала до началото на I век, когато цялата област е подчинена на Римската империя. След това в северозападния участък на тракийското укрепление, в най- високата част на възвишението е издигната антична крепост, която е осигурявала защитата на римската, пътна станция Виамата. Станцията е разположена на главния римски път „Виа Траяна“, който свързва „Улпия Ескус“ до село Гиген с „Филипополис“ (град Пловдив). Тя се намира на около 500 m югозападно от твърдината. Укреплението от римско време също има неправилна, квадратна форма с размери 30х37 m и площ от 0.87 дка. Югоизточната му част е заето от голяма скалана група, чийто отвесни скали не позволяват атакуването му от тази страна. Крепостните стени на римската крепост се проследяват под насипи. На няколко места иманярски изкопи разкриват ломени камъни със следи от бял хоросан по тях. На североизточния ъгъл на твърдината се наблюдава по- голямо струпване от камъни вероятно от отбранителна кула. Други следи от кули не се виждат. Цялата югозападна страна на обекта е унищожена от споменатата каменна кариера. Терена е осеян с фрагменти от строителна и битова керамика. В южното подножие на възвишението е имало неукрепено селище, от което днес излизат следи при изкопни работи. Крепостта на възвишение „Малки стеници“ е контролирало и охранявало освен спомената пътна станция с пътят „Виа Траяна“, но и поречието на река Стряма, която в този участък е била плавателна.

Местоположение

Координати на крепост: Надморска височина: 363 m GPS координати: 42°33’26” С.Ш. и 24°48’18” И.Д.
Приблизителни координати на таберна и преториум: Надморска височина: 293 m GPS координати: 42°33’15” С.Ш. и 24°48’01” И.Д.

Източници

Маджаров, М. Римският път Ескус-Филипопол. Пътни станции и селища. Пловдив, 2004
Маджаров, М. Римски пътища в България. Велико Търново, 2009
К. Василев
М. Гърдев

Снимки

Планове

К. Василев

Видео

Comments are disabled.