С. Мененкьово – жилищна кула с чифлик 2


Описание и история

Късносредновековна жилищна кула. Източно от село Мененкьово, недалеч от Марица, се намирала друга кула. При нея имало също чифлик. Обаче както кулата, така и чифликът отдавна са изчезнали, затова не се помнят владетелите им.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.