С. Косарка – крепост Кулата

С. Косарка - Кулата

Останки от крепост Кулата.


65 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Кулата се намира на 1.16 km северно по права линия от центъра на село Маноя, и на 1.96 km североизточно от село Косарка. Разположена е на конусообразен хълм със стръмни склонове от всички страни, най- достъпен от юг, където чрез седловина се свързва с масива „Миньов“. От запад и изток е ограничен от дълбоки дерета- десни притоци на река Дряновска.

Твърдина Кулата се извисява на 279 m над нивото на река Дряновска. Има визуална връзка с крепостните съоръжения на запад, север и изток. Намира се на 920 m западно от укрепление „Градище“, за което през късната античност е изпълнявала сигнално- наблюдателни функции. През средновековието става наследник на „Градище“, тъй като се намира на по- непристъпен и висок връх, който има визуална връзка с останалите средновековни обекти.

Защитната линия на Кулата е била тройна. Външната е с елипсовидна форма, издължена в посока изток- запад. Максималните ѝ размери са 109х88 m. Защитената площ е около 7 дка. Тая защитна линия от юг започва почти от седловината. Крепостната стена е била изградена от ломен камък, споен с бял хоросан. От нея в днешно време са останали само разхвърляни камъни, по които има хоросан. Вътрешната, защитна линия на Кулата загражда пространство с неправилна шестоъгълна форма, като крепостната стена е следвала конфигурацията на терена. Максималните ѝ размери са били 57х60 m. Защитената площ е около 2.7 дка. В днешно време тая защитна линия е изцяло унищожена.

На самия връх се забелязват останките от още една защитна линия. Заграденото пространство е с елипсовидна форма, издължена в посока север- юг. Максималните му размери са 20х35 m. Това са или останките на късноантичната кула, или цитаделата на обект Кулата.

Местоположение

Надморска височина: 427 m GPS координати: 43°01’16” С.Ш. и 25°34’13” И.Д.

Литература

Вълчева, С. Крепостни съоръжения в Дряновския край през средновековието. – В: Дряново и Дряновския край, книга 1. 1983.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.