С. Косарка – крепост Градище

С. Косарка - Градище

Стената на Градище.


71 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Градище се намира на 1.74 km североизточно по права линия от центъра на село Маноя и на 2.82 km североизточно от село Косарка. Построена е върху самостоятелно, конусообразно възвишение със стръмни склонове от всички страни. То е издължено в посока изток- запад. Хълмът се издига на около 60-80 m над равнината. От запад е ограничено от десен приток на река Дряновска.

Твърдина Градище е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Тя е запазена под вид на насип. Няма данни укреплението да е използвано през средновековието. То е с приблизителни размери 223х48 m. Срещат се тухли и керемиди, но не се забелязват следи от хоросан. Входът е от южната страна, като пътят за него се изкачва на серпентини. Има вероятност от север стената да е двойна, а в западната част на обекта да има оформена цитадела.

Крепост Градище е съществувало в периода IV-VII век. Северно, източно и южно до него е минавал стар път с основна посока север- юг, от „Зикидева“ за „Дъбовски“ и „Мъглижки проходи“. Източно и южно до Градище, минава османският, калдъръмен път от Търново за Дряново, като не следва трасето на античният. На 920 m западно по права линия се намира укрепление “Кулата”, която е изпълнявала сигнално- наблюдателни функции за твърдина Градище.

Местоположение

Надморска височина: 355 m GPS координати: 43°01’15” С.Ш. и 25°34’57” И.Д.

Снимки

Снимки на Градище

Литература

Милчев, А. Габрово и неговия окръг през праисторическата и античната епоха. – В: Годишник на Софийския университет, том 68. София, 1979.
Автор: М. Гърдев

План

Автор: К. Василев

Comments are disabled.