С. Македонци – крепост Калето


11 / 100

Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Калето се намира на едноименния връх, на 0.6 km западно по права линия от центъра на село Македонци. Изградена е на самостоятелно, куполообразно възвишение с високи и стръмни склонове на всички страни. Върхът се издига на 140-230 m над околността, като е най- достъпен от юг. От него има отлична видимост към долините на реките Арда и Върбица в оная част, където те се събират. Твърдината е разположена на самия връх, който е изкуствено заравнен. Обградена е от два пояса крепостни стени, които се намират на разстояние от 4 до 22 m една от друга. Двете крепостни стени са изградени от ломени камъни без спойка, които в днешно време се проследяват като разсипи на терена. През средновековието вътрешната стена е преустроена, като камъните са били споени с бял хоросан, а външната е оставена без спойка. Формата на обекта е елипсовидна, с площ на вътрешният пояс от 3.9 дка и на външния от 7.8 дка. Външната крепостна стена загражда пространство с размери 108х85 m, а вътрешната 81х60 m. По протежение на вътрешната стена са изградени четири кули и три бастиона. Всички кули и бастиони имат полукръгла и подковообразна форма. Три от кулите са разположени на достъпната южна и източна стена, а четвъртата е в най- северната част на укреплението. Бастионите са с по- малки размери и са изградени основно от по- трудно достъпните страни. Крепостта вероятно има две порти, едната разположена на югоизточната стена, а другата на североизточната. Югоизточната порта е защитена от чупка в стената, която дава възможност за обстрел във фланг на евентуален нападател. Малко след чупката за допълнителна защита е издигната и една от кулите. Втората порта е разположена пред по- трудно достъпен терен и там не са предприемани допълнителни укрепявания. Има вероятност тази порта да е оформена през XX в. когато на терена са правени сондажни изследвания за вода. От тази страна и външната стена е издигната на едва 4 m пред основната. Външната крепостна стена затваря елипсовидно пространство, като най- вероятно през късната античност или средновековието е направена само една поправка в нея. Тази поправка касае портата която води към югоизточният вход на вътрешната крепост. Тя е изградена във стена която е изтеглена перпендикулярно на външната и позволява защитата ѝ от основната куртина. Вътрешното пространство е частично обраснало с храсталаци. В югоизточната му част личат следи от постройки. Срещат се парчета от груба и фина битова керамика, както и строителна такава.

Местоположение

Надморска височина: 570 m GPS координати: 41°35’02” С.Ш. и 25°20’57” И.Д.

Литература

Балкански, И. Източно- родопски крепости. София, 1977.
Автори: д-р Д. Димов, М. Гърдев и К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/rERK1cvMXE55Z78j6
http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/10/blog-post_28.html
http://pepopepo.snimka.bg/travel/krepost-kaleto-s-makedonci-obsht-k-rdja…

План

Видео

Comments are disabled.