С. Лява река – крепост 2


Описание и история

Крепост има на 3.23 km западно по права линия от центъра на село Лява река. Крепостта е издигната на билото на рид от Стара планина, спускащ се от запад на север. Възвишението е със стръмни склонове от юг, север и изток. С изключение на запад, от всички други страни възвишението е ограничено от потоци и реки, десни притоци на Лява река. Твърдината е с елипсовидна форма, с приблизителни размери 90х50 m.

Местоположение

Надморска височина: 805 m GPS координати: 42°43’41” С.Ш. и 25°38’13” И.Д.

Comments are disabled.