С. Левски – крепост в м. “Стрежерака”


Описание и история

Средновековна крепост в местността “Стрежерака” на около 3 km северозападно от село Левски. Информацията е от списъка за културните ценности на България.

Местоположение

Надморска височина: ? m GPS координати: ? С.Ш. и ? И.Д.

Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.