С. Лехчево – крепост Калето / Костадин


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост „Калето“/“Костадин“ се намира на 3 km източно по права линия от центъра на село Лехчево. Крепостта е изградена на носообразно, естествено защитено възвишение, на левия бряг на р. Рибине. Долният му културен пласт е от укрепено селище– края на медно- каменната епоха. Над него се строени крепости и укрепление през късната античност и ранното средновековие. Крепостта е с триъгълна форма. Северната страна, дълга 120 m и южната, дълга 125 m, са отвесни и недостъпни. Западната е обградена с дъговидна стена, дълга 150 m, на която в южния край има кръгла кула с диаметър 6 m. Пред крепостната стена е бил издълбан дълбок ров, служещ като допълнителна преграда.

Местоположение

Надморска височина: 104 m GPS координати: 43°31’32” С.Ш. и 23°34’08” И.Д.

Източници

Александров, Г. Антични крепости в района на Монтана, Сборник Чипровци. 1989 г.

Comments are disabled.