С. Кривня – крепост Чукаря


7 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Чукаря се намира на 3.05 km северно по права линия от центъра на с. Кривня. Изградена е на скален нос с триъгълна форма и отвесни, високи скални склонове от север и юг. Най- достъпен е от запад, където е преграден с двойна, защитна линия- вероятно ров с вал и крепостна стена. Дължината на обекта е около 200 m в посока изток- запад, а широчината при крепостната стена е от около 72 m. Регистрирана е от К. Шкорпил, като крепост построена през VI век. Служила е за охрана и наблюдение на прохода на пътя „Дуросторум“ (Силистра)- „Деултум“ (Дебелт), който минава до укреплението в посока север- юг. В тази си отсечка той слиза от платото „Сърта“ долу в равнината от юг на север.

Местоположение

Надморска височина: 226 m GPS координати: 43°13’22” С.Ш. и 27°23’35” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, X. София, 1905.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.