С. Кремен – крепост Кременска


Описание и история

Крепост “Кременска” се намира на 1.72 km североизточно по права линия от центъра на село Кремен. Разположена е на десния бряг на река Ретиже, на около 1.75 km от село Места в западна посока като се върви по река Ретиже. Разположена е на стръмен склон. Има приблизително овална форма с размери около 350 m в посока север- юг, и 260 m в посока изток- запад. Видими останки от крепостта не се забелязват лесно, защото почти всичко от нея е унищожено. Най- вече си личат крепостните валове от укрепителната система на крепостта. Трудно може да се определи периода на обитаване. В други сайтове срещам информация за нея, която не отговаря на истината, защото е писана за крепостта “Момина кула”. Наш наблюдател е ходил на място и е успял да засече част от крепостен зид, дълъг около 2 m и висок не повече от 1 m.

Местоположение

Надморска височина: 948-752 m GPS координати: 41°45’42” С.Ш. и 23°39’05” И.Д.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.