С. Краводер – крепост “Трънчово кале”


Описание и история

Антична крепост „Трънчово кале” се намира предполагаемо на 3.13 km северозападно по права линия от центъра на село Краводер. Теренът е леко наклонен в посока ЮЗ-СИ. Има форма на правоъгълник с дълга страна 62 крачки, къса- 26 крачки. Заемала е площ от около 2 дка. Зидовете са под насип, но се проследяват ясно от всички страни. От югозапад са били двойни с вал пред тях. От северозапад и югоизток на калето текат две рекички, които се събират в северната му страна. По всяка вероятност, тази крепост е аналогична с античната крепост при с. Пудрия.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 215 m GPS координати: 43°19’20” С.Ш. и 23°23’07” И.Д.

Източници

Димитрова, Д. Археологически паметници във Врачански окръг. София, 1985 г.

Comments are disabled.