С. Кръстевич – крепост Калето


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Калето се намира на 4.88 km северно по права линия от центъра на село Кръстевич. се намира на 4.88 km северно по права линия от центъра на село Кръстевич. Разположена е на плато с отвесни скали издадено от южния склон на Средна гора, над водопадите „Кръстевич“ на река Красновска в местността „Канарата“. Крепостта е естествено защитена от югозапад, югоизток и североизток със стръмни високи до 20 m отвесни скали и е била достъпна само от северозапад. Поради това от тази страна е била преградена с двойна крепостна стена. Първата стена e почти права с лека чупка и се проследява под насип висок 3 m. Втората стена има дъговидна форма и е издигната на разстояние 10-20 m от първата. Тя има запазен участък с ширина 2 m и височина 2.5 m. Градежа на крепостта е от ломени камъни със спойка от бял хоросан. Във вътрешността, иманярска яма разкрива основите на сгради. Из целия терен на обекта се намират голямо количество строителна и битова керамика. Вероятно крепостта е изградена от траките и през средновековието пак е била използвана, като стените са били поправени. Обекта е включен в списъка с паметниците на културата в Пловдивския окръг, обнародван в ДВ бр. 41 от 1965 г.

Местоположение

Надморска височина: 795 m GPS координати: 42°31’30″С.Ш. и 24°25’29″И.Д.

Източници

К. Василев
Е. Минчев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/02/blog-post_19.html

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.