С. Кралево – укрепено селище Кота 356.2

С. Кралево - укрепено селище 356.2

Укрепено селище 356.2 снимано от север.


68 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено селище Кота 356.2 се намира на едноименния връх, на 0.48 km североизточно по права линия от центъра на село Кралево. Разположено е в северозападната част на масива „Чала“, който е със стръмно склонове от всички страни и на него се намират минимум 5 укрепени обекта.

Върхът на който е разположено селище Кота 356.2 е с високи и стръмни склонове от изток и юг, много стръмни и отвесни от югозапад, и стръмни от северозапад. Най- достъпно е от североизток, където се намира укрепеното селище на връх „Кръкларе“/“Кралев връх“.

Селище Кота 356.2 е с капковидна форма, издължена в посока северозапад- югоизток и насочена с острата страна на северозапад. Крепостните стени се проследяват под формата на валове и следват конфигурацията на терена. Максималната заградена площ е с размери 408х200 m и площ от 63.4 дка. Във вътрешността има още няколко защитни линии. Твърдината е съществувала от ранно- желязната епоха до късно- желязната епоха включително.

Местоположение

Надморска височина: 356 m GPS координати: 41°46’54” С.Ш. и 25°41’01” И.Д.

Литература

Нехризов, Г., Ю. Цветкова, В. Генчева. Теренни издирвания за верификация на резултати от въздушно лазерно сканиране (Airborne lidar) в района на масива Чала в общ. Стамболово, Източни Родопи. – В: Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019.
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Видео

Comments are disabled.