С. Климент – крепост Малкото кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Малкото кале се намира на едноименният хълм, на 2.8 km западно по права линия от центъра на село Климент. Крепостта е издигната на възвишение ориентирано в посока изток- запад, със стръмни склонове на северозапад, север и североизток, и по- полегати на юг. Възвишението е най- достъпно от изток през тясна седловина, която свързва върхът на хълма с по- ниска тераса, както и от запад, където гребен от изветрели скали го отделя от основният масив на Средна гора. От юг възвишението е обиколено от река Голяма река, а от север тече неин ляв приток. Двете реки се вливат една в друга източно от хълма, като правят достъпа още по- труден. Твърдината заема най- високата част от възвишението с площ от 2 дка, като има неправилна, капковидна форма продиктувана от конфигурацията на терена. Максималните размери на обекта в посока изток- запад са 65 m, а в посока север- юг 55 m. Крепостната стена е изградена от ломени камъни, споени с розов хоросан. Зидовете във вътрешността са на кална спойка. Има много битова и строителна керамика. По протежението на крепостния зид е имало две кули изградени на най- лесно достъпните места- от изток и от запад. Те са в двете срещуположни страни на крепостта (на източната стена- от където е и входа, и на западната стена). На около 50-60 m източно от укреплението в най- тясната част на седловината е издигната постройка, най- вероятно църква с размери 5х10 m. Там иманярите са изкопали много керамични подови плочи. Според П. Мутафчиев межди църквата и крепостта е имало преградна стена, от която в днешно време няма никакви следи. Укреплението е напълно разрушено, като още в началото на XX век градежите му са били във вид на разсипи. От него има много добра видимост към цялата Карловска долина и крепостите разположени по склоновете на Стара планина и Средна гора.

Местоположение

Крепост: Надморска височина: 495 m GPS координати: 42°35’46” С.Ш. и  24°39’03” И.Д.
Църква: Надморска височина: 465 m GPS координати: 42°35’45” С.Ш. и  24°39’08” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915
Е. Минчев
К.Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/05/blog-post_28.html

Планове

s kliment krepost malkoto kale 5fad84a8b2f78

Comments are disabled.