С. Климент – крепост Голямото кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Голямото кале се намира на едноименният полуостров, на 3.86 km запад- югозапад по права линия от центъра на село Климент. Крепостта е издигната на възвишение на левият бряг на река Голяма река, което е ориентирано в посока северозапад- югоизток. Реката обикаля възвишението от три страни, като го прави практически непристъпно. Единственият достъп до него е от северозапад, през тясна 6-8 m седловинна шийка. Крепостта има неправилен план с размери 82х50 m и е заемала площ от 1.7 дка на върха на хълма. Крепостни стени са изградени от всички страни включително и на югозападната, където отвесни, до 30-35 m скали са били допълнителна защита. Северозападната лесно достъпна страна е преградена с голяма плътна кула- бастион с неправилна форма. Изборът на градеж на кулата не е случаен. За да се противопостави на евентуална стенобойна техника, която противник би могъл да докара от тази страна, крепостта се е нуждаела от много здрава преграда, която да издържи на атаките ѝ. В началото на XX в. кулата е била запазена на височина 4 m с дебелина 3.5 m. Днес тя не е по- висока от 2 m.  По протежението на стените се забелязват останките на още две кули. Едната се намира в най- източната част на крепостта, на мястото където североизточната стена се свързва с югоизточната. Тя има правоъгълен план и размери 4х4.5 m. Втората кула се намира в югозападния ъгъл на крепостта, където е и вторият сравнително лесен достъп до обекта, от към реката. Тази кула е внушителна с дебелина на стените над 1.5 m. Има правоъгълен план с размери 6х8 m и по своята същност, вероятно е представлявала жилищно- отбранителна кула. В основите и се различават две помещения, от която едното вероятно е служило за съхранение на вода а другото за съхранение на хранителни припаси. Кулата е изградена на мястото където южната стена се свързва с югозападната. Крепостната стена има типичен средновековен градеж от натрупани ломени камъни, обилно споени с бял хоросан. Само външните лица на стените са били подравнени с полуобработени камъни за да се постигне равна и сравнително гладка повърхност. Дебелината на стените е различна, като на най- уязвимите участъци достига 2-2.5 m. В днешно време североизточният зид е най- впечатляващ. Той е прав като струна с дължина около 63 m и със запазена височина 2.5 m. На него на разстояние около 17 m от бастиона с който крепостта започва, се намира главната порта на укреплението. Тя има ширина предполагаемо около 1.5-1.7 m. Точните ѝ размери не могат да се определят без археологически разкопки, тъй като стената от западната ѝ страна се е свлякла по склона. Вратата се е достигала по тесен път, който минава непосредствено пред и покрай бастиона, и покрай част от североизточната стена. В същото време непосредствено пред нея започва североизточния стръмен склон, което не позволява струпване на голяма маса от войници пред входа в случай на щурмуване на крепостта. Югоизточната и южната стени са свлечени по склоновете, но основите им са добре различими. Югоизточната стена прави малка чупка, на 10-11 m преди свързването си с южната стена. На тази чупка както и на връзката с южната стена е много вероятно да е имало построени още кули. Южната част на твърдината е била гъсто застроена. Там се различават основите на сгради. Северната част на обекта вероятно също е била застроена, но там без разкопки се виждат само неравности на терена. Във вътрешността се намират фрагменти от тънкостенна и дебелостенна керамика. Скицата на крепостта която е публикувана е далече от истината, но е единствената официално публикувана. Голямото кале, заедно с „Малкото кале“, което се намира само на 1 km североизточно от обекта, са пазели и контролирали стар път, който по долината на река Голяма река се е изкачвал на билото на Средна гора и продължавал към равна Тракия.

Местоположение

Надморска височина: 543 m GPS координати: 42°35’28” С.Ш. и  24°38’20” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915
Е. Минчев
К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/05/blog-post_6.html
https://photos.app.goo.gl/UnpdE8LiXmLMokET6

Планове
s kliment krepost golyamoto kale 5fad84a471903

К. Василев

 

Comments are disabled.