С. Кътина – крепост Градището


Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Градището се намира на възвишението „Градешка чука“, на 1.83 km северно по права линия от центъра на село Кътина. Укреплението е издигнато на носoобразно възвишение с много стръмни склонове. Обградено е от запад и изток от дълбоките долове на реките Кътинска и Градешки дол. Двете реки се вливат една в друга южно под възвишението. Крепостта е най- достъпна от североизток през тясна седловина. Твърдината заема източния по- полегат склон на възвишението и е ориентирана в посока югозапад- североизток. Западната страна на хълма е с много стръмни и почти непристъпни склонове. Крепостта има неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Максималните размери на обекта са 115х40 m. Общата площ е 3.1 дка. Крепостните стени са градени от местен, ломен камък споен с кал. В момента се проследяват във вид на насипи. Запазени градежи се забелязват само в иманярските изкопи. Североизточната стена, която прегражда седловината е била най- дебела. Тя се проследява във вид на вал висок 5-6 m и почти толкова широк. Зад нея се забелязват още големи разсипи. При разкопки може да се окаже, че тези градежи представляват внушителна отбранителна кула, може би донжон, който е защитавал единствения лесен достъп до твърдината. Още едни такива внушителни натрупвания от камъни с подобни размери се забелязват на югозападната стена. Те се издигат на единственият друг сравнително полегат достъп до обекта, по билото на хълма. Северозападната стена минава точно по билото на възвишението, а югоизточната следва извивките на заравнения участък на терена. По тези две стени не се забелязват следи от кули и те са със значително по- малки размери, но все пак склоновете от тези страни са изключително стръмни. Пред североизточната стена в средата на седловината е прокопан голям ров за допълнителна защита. Той има запазени размери от 20 m ширина и и 7-8 m дълбочина. Входът към твърдината трудно може да бъде определен без разкопки. Вътрешността на крепостта е била добре застроена. Навсякъде се забелязват остатъци от дялани камъни, строителна керамика, правоъгълни основи, широки стени издигащи се на около 0.3-0.4 m над земята, безброй парчета от глинени съдове и много дупки на иманяри. Укреплението вероятно е възникнало около II-III век, за защита на второстепенна, пътна артерия водеща към „Сердика“. По наличната керамика може да се заключи, че твърдината е просъществувало до средновековието, вероятно с няколко прекъсвания. Днес реката е изменила коритото си и минава на няколко пъти през пътя, но с изключение на тези участъци калдъръма, с който е покрит пътя още стои на мястото си.

Местоположение

Надморска височина: 815 m GPS координати: 42°52’07” С.Ш. и 23°18’39” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/GFdfQLjwsbRYSozR2

Планове

К. Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.