С. Кърнаре – антична сграда в м. “Влашки мандри”


Описание и история

Антична сграда има в местност „Влашки мандри“, на 5.08 km северно по права линия от центъра на село Кърнаре. Съществувала е през II-III век, като е обслужвало античния път “Ескус”- “Филипополис”. Пътят е минавал от източната страна на връх „Курт хисар“, където през изкуствено оформени просеки през отделно стърчащи скали е достигал до равната платовидна местност „Влашки мандри“. На това място, непосредствено до трасето на пътя, са открити основи на силно разрушена антична постройка. Сградата е разполагала със шест помещения. Северната страна на обекта е запазена най- добре и е дълга 22 m, а от източната страна са разкрити запазени участъци от 15 m. Голяма част от южната половина на сградата е била унищожена от иманяри, чрез използване на верижни машини. През 2001 г. западно от откритото помещение е открито още едно по- голямо, което най- вероятно е използвано за приютяване на домашни животни. Това заключение е въз основа на намерените там голямо количество клинци от подкови. И. Христов предполага, че това е римска пътна станция „Montemno“/“Монтемно“, но според част от археолозите и най- вече М. Маджаров, тя се намира на север от билото на Стара планина, в местността „Карцов бук“. На това място археологически разкопки показват, че е имало антична сграда, която е съществувала по времето на траките, античността и късната античност. Този факт, както и дадените мили в Певтингеровата карта, където разстоянието между пътните станции „Ад Радица“ при с. Бели Осъм и „Суб Радица“ при с. Христо Даново е 14 римски мили или 20.7 km, което на практика съвпада с реалното разстояние между двете- 21 km. Това означава, че пътната станция „Монтемно“ би трябвало да се намира на 6 римски мили от „Суб Радице“- около 9 km и на 8 римски мили от „Ад Радице“- 11.9 km. Според М. Маджаров, архитектурата на откритите останки в м. „Влашки мандри“ не предполага наличието на крайпътно укрепление с мащаба на „президиум“. Планът и начинът на градеж на основната сграда там показва едноетажна постройка с дървено покритие. Изискванията за „президиум“ са други. Според другата част от археолозите в местността „Карцов бук“ не би било възможно да се е намирала пътната станция „Монтемно“, понеже от там не е можело да се контролират страничните обходни пътища през местностите „Прекопите“ и „Чучул“.

Местоположение

Надморска височина: 1495 m GPS координати: 42°44’46” С.Ш. и 24°37’56” И.Д.

Източници

Христов, И. Антични и средновековни крепости в Централна Стара планина. В. Търново, 2007
Маджаров, М. Дисертация за присъждане на научна степен

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.mk/2016/09/blog-post_94.html

Comments are disabled.