С. Карлуково – кула в местност Сринатото

img 0769

Общ изглед към площадката където е била разположена кула в местност Сринатото


64 / 100

Описание и история

Антична, сигнално- охранителна кула е имало в местността “Сринатото”, на 3.29 km северно по права линия от центъра на село Карлуково. Тя е била построена от римляните с цел наблюдаване и охрана долината на река Искър в този ѝ участък, от където през брод или по мост е минавал пътят от “Мелта” (гр. Ловеч) за “Кастра ад Монтанезиум” (гр. Монтана) в посока изток- запад. На западният, ляв бряг на река Искър той се е пресичал с главният, римски път от „Улпия Ескус“ (с. Гиген), за Сердика (гр. София). Мястото представлява скална площадка, на ръба на отвесни до 80 m скали на десният, източен бряг на река Искър. Тази кула е разположена северно от брода през реката и осигурява пряка визуална връзка на крепостите при с. Карлуково с крепостите при село Реселец. Също така кулата е поддържала и връзка с друга подобна кула разположена южно от брода, която от своя страна е осигурявала комуникация с крепостта до село Кунино. Достъпът до обекта е от изток. Днес на площадката не е останало нищо от старото съоръжение, а на терена е изградена беседка. Наличието на две римски охранителни кули, както и на римски и ранновизантийски крепости до реката при селата Кунино, Карлуково и Реселец, говори за важността на пътния възел, намиращ се тук. Същото отношение се наблюдава и по времето на траките, късната античност и средновековието, когато пътят в посока изток-запад е минавал през средновековната крепост, разположена на десния бряг на реката на високото непристъпно плато, където сега се намира Националния пещерен дом.

Местоположение

Надморска височина: 197 m GPS координати: 43°11’39.8” С.Ш. и 24°04’26.3” И.Д.

Източници

Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки – кула в местност Сринатото – К. Василев

Планове

Автор: К. Василев

Comments are disabled.