С. Каменарци – крепост Каяджик баши

С. Каменарци - Каяджик баши

Останки от преградата на Каяджик баши.


63 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Каяджик баши се намира на едноименния връх, на 0.85 km североизточно от асфалтовия площад на село Каменарци. Върхът на който е изградена се намира на рид, който се спуска от югозапад на североизток към река Арда. От югоизток ридът е ограничен от Иранък дере, а от северозапад- от Ашаа дере. И двете реки са десни притоци на река Арда.

Склоновете на рида са високи и стръмни. От запад и север склоновете са много стръмни, а от юг и изток- малко по- полегати. От югозапад върхът се свързва с останалата част от масива чрез изкуствена седловина. Тук е и най- тясната част от билото на рида.

На самият връх Каяджик баши има заграждение с размери 30х15 m. Стената в момента се проследява под насип. Изградена е от ломени камъни без спойка. По ръба на възвишението от всички страни се забелязват останки от крепостна стена, също изградена от ломени камъни без спойка. Тя загражда пространство с неправилна клиновидна форма, издължена в посока югозапад- североизток, насочена с остър връх на югозапад. Максималните размери на заграденото пространство са 101х114 m. Защитената площ е около 7 дка.

От външната страна, укрепление Каяджик баши има още една крепостна стена, която в днешно време е почти унищожена, но е отбелязана на по- старите карти. Тя затваря пространство с клиновидна, неправилна форма. От югозапад при седловината, крепостната стена е една обща. Още от там втората стена се отделя от първата. От запад е възможно стената да е една обща, или двете стени вървят много близко една до друга. Максималните размери на заграденото пространство е 221х217 m. Защитената площ е около 29.7 дка.

Пред седловината на югозапад, на около 88 m от твърдина Каяджик баши има дебела, преградна стена, която прегражда билото на рида. В момента останките от нея са запазени на дължина около 10 m. Широчината ѝ е около 3 m. Изградена е от големи, ломени камъни без спойка.

Местоположение

Надморска височина: 485 m GPS координати: 41°37’41” С.Ш. и 25°18’02” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

План

С. Каменарци - Каяджик баши
План на крепост Каяджик баши.

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *