С. Камен – селище Каяджика


62 / 100

Описание и история

Антично, късноантично и средновековно, укрепено селище Каяджика се е намирало на едноименния нос, на 1.48 km северно по права линия от центъра на село Камен. Изградено е на нос ограничен от юг и изток от потока Каяджик дереси, а от север- от друг неизвестен поток или суходолие. Селището е най- достъпно от запад. Формата на обекта е била неправилна, като е продиктувана от конфигурацията на терена.

Крепостната стена на Каяджика е била изградена от ломени камъни без спойка. В днешно време е изцяло унищожена. В средата на миналия век вече са били извлечени над 300 кубика камъни от твърдината за строежи. Във вътрешността са намерени много римски монети, както и римска, ранновизантийска, и от Първото българско царство керамика.

Местоположение

Надморска височина: 208 m GPS координати: 43°43’52” С.Ш. и 27°42’44” И.Д.

Литература

Бобчева, Л. Археологическа карта на Толбухински окръг. София, 1976.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.