С. Камен – укрепено селище в м. Каяджика


4 / 100

Описание и история

Антично, късноантично и средновековно, укрепено селище има в местността “Каяджика”, на 1.26 km северно по права линия от центъра на село Камен. Изградено е на тераса ограничена от юг и изток от потока или суходолието Мандракулак, а от север- от друг неизвестен поток или суходолие. Селището е най- достъпно от запад. Формата на обекта е била неправилна, като е продиктувана от конфигурацията на терена. Крепостната стена е била с много ъгли и кривини. Била е изградена от ломени камъни без спойка. В днешно време вероятно е изцяло унищожена. В средата на миналия век вече са били извлечени над 300 кубика камъни от твърдината за строежи. Приблизителните размери на обекта са 245 m в посока север- юг и 193 m в посока изток- запад. Във вътрешността са намерени много римски монети, както и римска, ранновизантийска, и от Първото българско царство керамика.

Местоположение

Надморска височина: 206 m GPS координати: 43°43’43” С.Ш. и 27°42’47” И.Д.

Литература

Бобчева, Л. Археологическа карта на Толбухински окръг. София, 1976.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.