С. Извор – крепост в м. “Бучки дол”


Описание и история

Средновековна крепост има в местността „Бучки дол“, на 4 km източно по права линия от центъра на село Извор. Обектът е разположен върху склона на висок рид, завършващ от север с дълбоко дере. На това място бяха регистрирани вкопавания, вероятно от землянки. Мястото не е удобно за обитаване- липсва водоизточник, разположено е върху склон с изключително голяма денивелация. Според местните жители обаче, на мястото са били откривани изключително много находки, сред които земеделски инструменти, накити, въоръжение и монети от времето на Второто Българско царство.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 159 m GPS координати: 43°45’06” С.Ш. и 22°50’49” И.Д.

Comments are disabled.