С. Извор – крепост Градище


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Градище се намира на едноименния връх, вляво от шосето за село Драгомирово на 3.95 km югозападно по права линия от центъра на село Извор. Възвишението е самостоятелно, със стръмни склонове, част от северните склонове на Конявска планина. Крепостта е обхващала площ от около 4 дка. Крепостните стени са изградени от ломен камък, споен с хоросан. Части от стените се виждат над земята и до днес. Крепостта е съществувала и през ранното средновековие. Заедно с крепостта при село Драгомирово, принадлежат към една и съща отбранителна система, свързана главно с нашествията на северните номади по поречието на Струма към Бяло море. Освен с отбрана, крепостта е пряко свързана и с добива на метал.

Местоположение

Надморска височина: 982 m GPS координати: 42°24’19” С.Ш. и 22°51’54” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологическите паметници в Пернишки окръг. София, 1983 г. 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.