С. Иванивановци – крепост Вардата


Описание и история

Тракийска и късноантична крепост “Вардата” е била голям тракийски град в съседство с махала Черешов дял. Намира се на 0.79 km северозападно по права линия от махалата. Разположена е в западния край на „Кокошков рът“, почти в началото на пролома Долния боаз, над скалистата и стръмна Рогачева скала- десния бряг на Еленска река. Местността е известна под името “Турлата” и е обрасла с бодливи храсти и гора. От север склона на възвишението на върха завършва с отвесни скали. От запад и изток крепостта е достъпна. От юг склона е стръмен. От югоизток крепостта е защитена от сухо дере, по което върви външната крепостна стена. Изследователите в по- минало време са останали с впечатление, че крепостта заема само върха на възвишението и е много малка (наблюдателна кула). Но те са забелязали само малката вътрешна или късноантична крепост. По всяка вероятност са били възпрепятствани от обиколка на цялото възвишение. Нашите наблюдения показват, че става въпрос за голямо, гъсто населено, укрепено тракийско селище.   
Крепостта има неправилна форма, съобразена с конфигурацията на терена. Зидовете и са разрушени почти напълно. Северната крепостна стена, която е почти права линия, е дълга около 440 m, която следва северния отвесен скат. Западната е дълга около 40- 50 m. На нея се забелязва и входа на крепостта от запад. Тя прегражда най- достъпното място, като се забелязва, че тя е най- дебелата крепостна стена. Северната и западната крепостни стени са най- запазени. От юг крепостната стена се губи, но се забелязват остатъци от трасето и. От изток сухо дере служи като крепостен ров. От източната крепостна стена се забелязва останал първия ред камъни. Тя е дълга около 140 m. Всички крепостни стени са изградени от ломени камъни без спойка. Цялото вътрешно пространство на крепостта е покрито с разпръснати камъни. Останките на голямата крепост са визуално идентични със съседната тракийската крепост при квартал Разпоповци.
На върха се забелязва втора крепостна стена, която обгражда много по- малко пространство. Дължината на малката крепост е около 130 m в посока изток- запад, а широчината около 30 m в посока север- юг. Северната крепостна стена е обща за голямата и малката крепост. В съседство с нея са намерени медни корубести монети вероятно византийски. Местоположението и, дава възможност да се наблюдава целия пролом на реката. 

Местоположение

Надморска височина: 626 m GPS координати: 42°57’37” С.Ш. и 25°54’21” И.Д.

Източници

Цончев, Д. Старините по северните склонове на Еленския и Сливенския Балкан, ГПНАМ. Пловдив, 1948 г.

Comments are disabled.