С. Громшин – крепост


Описание и история

Крепост има на 2.63 km югозападно по права линия от центъра на село Громшин. Крепостта е изградена на възвишение, ограничено от север от река Огоста, от изток- от река Градешка, от юг, от дълбоко сухо дере. Достъпна е само от запад. Има формата на триъгълник, като южната (дълга 120 m) и северната (дълга 110 m) стени са дъгообразни. Източната е дълга около 70 m, а западната- 90 m.

Местоположение

Надморска височина: 171 m GPS координати: 43°30’21” С.Ш. и 23°28’25” И.Д.

Comments are disabled.